• NIEUWS >

Ritsen, verplicht maar niet iedereen doet het.

ritsen klein formaat

Ritsen, verplicht maar niet iedereen doet het.

Ritsen, het blijft een heikel punt in het verkeer. Nochtans is het sinds 2014 verplicht bij wet om te ritsen wanneer de situatie erom vraagt.

Wanneer ritsen?

  • Bij sterk vertraagd verkeer en een versmalling van de rijstroken
  • Bij wegenwerken
  • Bij ongevallen
  • Als een rijstrook is afgesloten om andere redenen.

Met 2 rijstroken is de regel dat iemand van de linker strook invoegt en vervolgens iemand van de rechterstrook. Dit moet gebeuren aan de plaats waar de versmalling ingaat. Je moet dus blijven rijden op beide stroken tot jet niet verder kan. Dit zal meestal worden aangegeven met een pijl , of in het geval van een afgesloten rijvak, met een rood kruis.

Voordien al op dezelfde rijstrook gaan rijden zal alleen de capaciteit van de weg verminderen en zorgen dat er meer en langer files ontstaan.

Moet er langs twee kanten geritst worden, dan voegt eerst de wagen op de meest rechtse rijstrook in, dan die op de meest linkse, en dan pas rijdt de auto op de centrale strook door. Een verkeersbord kan ritsen aankondigen, maar de aanwezigheid ervan is niet noodzakelijk. Ook als het er niet staat, is het verplicht.

Niet enkel omdat het verplicht is moet er geritst worden, het blijft de meest hoffelijke manier om zich door het verkeer te begeven.

Frederik Deboodt

< TERUG NAAR OVERZICHT